top of page

customer.

Genom att ta väl hand om dina befintliga kunder, vara lyhörd och kommunicera med dem på deras villkor kan du öka så väl inköpsfrekvensen som lojaliteten. Den lojala kunden har till skillnad från den nöjda kunden, en känslomässig koppling till ditt företag, tjänster och varumärke. Det är ofta krävande att få in nya kunder och därför blir förmågan att behålla dina befintliga av största vikt. Lyckas du få kunden att känna sig speciell och viktig, så upplever du snart ett större intresse. 

Att arbeta med att behålla befintliga kunder är, och kommer alltid vara en viktig framgångsfaktor för företag. Det handlar om att bygga värdefulla kunderbjudanden. Vi erbjuder dig en lösning på hur du förstärker din kampanj ytterligare en nivå. Med mervärden kan du öka din försäljning utan att behöva ta av egna marginaler. Vill du veta hur?
Kontakta oss och se över ditt erbjudande tillsammans med oss!

Förläng kundresan & bygg lojalitet. 

Världens starkaste valuta: lojalitet

lojalitet-kunderbjudande-okad-forsaljning
Cafe Owners

Motivera till fler köp genom att investera i  dina kunders lojalitet.

Kundlojalitet är en trygg investering.
lojalitet-okad-forsaljning-med-kunderbjudande

Erbjudanden för lojala kunder? 

Att överträffa kundens förväntningar kan låta som en kostsam aktivitet. Egentligen är det raka motsatsen – en lönsam investering som ger dig långsiktigt trogna och lojala kunder. Nykundsbearbetning kostar mer än att behålla de kunder ni redan har. Lojalitet hos kunderna är en av hemligheterna bakom ökad lönsamhet och vinst i ett längre perspektiv. 

Vill du också stärka din kundlojalitet? Hör av dig till oss så hjälper vi skapa minnen för livet hos dina största ambassadörer – dina kunder!

E-Handel
Dagligvaruhandel
B2B
Kundklubbar
Digital marknadsföring
Lojalitetsprogram
Digital tjänster
Prenumerationer
HR/Personalgåvor
Produktlansering

Med våra premier och helhetslösningar når du fram till nya kunder, investerar i befintliga och stärker kundlojaliteten till ditt varumärke. Det ger dig ökad försäljning, nya kundgrupper och stärkt lojalitet - helt utan rabatter och prissänkningar.

Vi hjälper dig att bygga starkare relationer med dina kunder. 

Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer om hur du kan jobba med lojalitetsskapande aktiviteter?

Tack för ditt meddelande!

En kreativ partner i lojalitet, kundnöjdhet & ambassadörsskap

Vi på Customer är bra på idéer! Vi hjälper dig att bygga kundrelationer genom känslomässiga upplevelser och minnesvärda händelser. När ni inleder ett samarbete med oss går vi noggrant igenom målsättningarna med kampanjen. Det viktigaste är att ta fram en premie som passar just er målgrupp och era verksamhetsmål. Vi finns med er hela vägen från idé till genomförande och har en rådgivande roll genom hela processen. Administrativ kommunikation, paketering och distribution. Kort och gott: Vi är med från a – ö, från idé tills den färdiga produkten landar i kundens digitala eller fysiska postlåda.

Har vi väckt ditt intresse för att skapa en kampanj med oss? Välkommen att kontakta oss!.

Premiebaserade helhetslösningar

Fredrik Ahnmark
Frida Klangeryd

"Era stammisar är verksamhetens viktigaste tillgång, och det är enkelt att belöna dem. "

Vi minns känslomässiga händelser bäst! När känslor är inblandade har vi människor lättare att relatera till och minnas ett varumärke eller en produkt. 

Vår målsättning är att öka din företagsförsäljning och stärka din kundlojalitet. Detta gör vi genom att erbjuda upplevelsepremier till dina kampanjer som dina kunder vill ha. 
Med utgångspunkt från din produkt, målgrupp och syfte med din aktivitet tar vi, i samarbete med dig, fram den bästa premien. Att ge mervärden är ett bra verktyg som dels upprätthåller priset på ditt kärnerbjudande, dels kan ge ett större värde än en rabatt

Öka lojaliteten med premier och mervärden. Vi har lösningen för dig!

Investera i dina kunder!

bottom of page