top of page

customer.

  • Skribentens bildCustomer Nordic AB

Vilka är fördelarna med mervärdesförsäljning?

Uppdaterat: 28 aug. 2023


Den ständiga ökade konkurrensen gör att företag har behov att skapa mervärde kring sina produkter och tjänster, hellre än att erbjuda rabatter och priskampanjer som sällan ger lika hållbar tillväxt och lönsamhet i längden. Att arbeta med mervärden som en del i din försäljningsstrategi är ett bra verktyg för att upprätthålla priset på ditt kärnerbjudande, och dels kan ge ett större upplevt värde än en rabatt.


Vad är mervärdesförsäljning?


Förenklad beskrivning av mervärdesförsäljning är att det är en försäljningsstrategi som inte bara innebär att sälja varor och tjänster baserat på produkters egenskaper, utan också de ytterligare fördelarna som kunderna får genom att köpa det.


Målet är ofta att locka en konsument uppmärksamhet genom att notera de grundläggande fördelarna med de produkter som beaktas och sedan gå vidare för att identifiera ytterligare fördelar som kan vara särskilt användbara för den kunden.


Det kan handla om att identifiera andra incitament som konsumenten kan dra nytta av vid en senare tidpunkt. Under flera år har det skett en maktförflyttning till kund. Kunderna ställer i dag höga krav på både företagens erbjudande och kommunikation och förväntar sig att du är relevant.

En av de vanligaste metoderna för försäljning med mervärde är att erbjuda något kostnadsfritt om konsumenten vidtar åtgärder här och nu, snarare än senare. Till exempel kan en bilhandlare erbjuda en köpare chansen till en hotellvistelse kostnadsfritt, om kunden köper vinterdäck till bilen här och nu, istället för senare.


Ett annat exempel skulle kunna vara att en stormarknad erbjuder rabattkuponger till sommarens nöjesparker och aktiviteter runt om i Sverige, om köparen köper en viss mängd mat inom en viss tid. Mervärden eller säljpremier (kärt barn har många namn) kan användas på fler olika sätt. För att uppnå önskat resultat måste mervärdsförsäljning erbjuda kunden något utöver vad de förväntade sig att få, och det extra måste också uppfylla ett behov eller önskan som ger kunden ytterligare tillfredsställelse.

Är ni intresserade av att veta mer hur ni kan jobba med mervärden och säljpremier?

Kontakta oss så berättar vi mer!
Tre symboler på sociala medier
Sociala medier


17 visningar0 kommentarer

Kommentare


bottom of page