top of page

customer.

Att behålla befintliga kunder är en viktig framgångsfaktor för företag, och det handlar om att bygga starka kundrelationer och lojalitet. En lojal kund har en känslomässig koppling till ditt företag och varumärke, vilket ökar både inköpsfrekvensen och lojalitet. Genom att vara lyhörd och kommunicera med dina kunder på deras villkor kan du öka deras engagemang och intresse för ditt företag.
 

För att förstärka din marknadsföring och öka försäljningen kan du erbjuda mervärden till dina kunder utan att påverka dina egna marginaler. Vi erbjuder en lösning som hjälper dig att bygga värdefulla kunderbjudanden och stärka din kampanj på en högre nivå. Kontakta oss för att se över ditt erbjudande tillsammans med våra experter inom kundrelationer och lojalitet.

Förläng kundresan & bygg lojalitet. 

Världens starkaste valuta: lojalitet

lojalitet-kunderbjudande-okad-forsaljning
Cafe Owners

Motivera till fler köp genom att investera i  dina kunders lojalitet.

Kundlojalitet är en trygg investering.
lojalitet-okad-forsaljning-med-kunderbjudande

Erbjudanden för lojala kunder? 

Att överträffa kundens förväntningar är en lönsam investering som kan leda till långsiktigt trogna kunder och lojala kunder. I själva verket är det billigare att behålla befintliga kunder än att skaffa nya, och lojalitet är en viktig faktor för ökad lönsamhet och vinst på lång sikt.

Om du vill stärka din kundlojalitet och skapa minnesvärda upplevelser för dina kunder, kontakta oss så hjälper vi dig att göra det möjligt. Vi kan hjälpa dig att utveckla strategier för att bygga starka kundrelationer och engagemang. Och stärka dna kunders lojalitet som dina viktigaste ambassadörer.

E-Handel
Dagligvaruhandel
B2B
Kundklubbar
Digital marknadsföring
Lojalitetsprogram
Digital tjänster
Prenumerationer
HR/Personalgåvor
Produktlansering

Med våra premier och helhetslösningar når du fram till nya kunder, investerar i befintliga och stärker kundlojaliteten till ditt varumärke. Det ger dig ökad försäljning, nya kundgrupper och stärkt lojalitet - helt utan rabatter och prissänkningar.

Vi hjälper dig att bygga starkare relationer med dina kunder. 

Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer om hur du kan jobba med lojalitetsskapande aktiviteter?

Tack för ditt meddelande!

En kreativ partner i lojalitet, kundnöjdhet & ambassadörsskap

Vi på Customer är bra på idéer! Vi hjälper dig att bygga kundrelationer genom känslomässiga upplevelser och minnesvärda händelser. När ni inleder ett samarbete med oss går vi noggrant igenom målsättningarna med kampanjen. Det viktigaste är att ta fram en premie som passar just er målgrupp och era verksamhetsmål. Vi finns med er hela vägen från idé till genomförande och har en rådgivande roll genom hela processen. Administrativ kommunikation, paketering och distribution. Kort och gott: Vi är med från a – ö, från idé tills den färdiga produkten landar i kundens digitala eller fysiska postlåda.

Har vi väckt ditt intresse för att skapa en kampanj med oss? Välkommen att kontakta oss!.

Premiebaserade helhetslösningar

Fredrik Ahnmark
Frida Klangeryd

"Era stammisar är verksamhetens viktigaste tillgång, och det är enkelt att belöna dem. "

Investera i dina kunder!

Att skapa känslomässiga upplevelser är en effektiv strategi för att öka kundlojaliteten och förbättra varumärkeskännedomen.


Vi minns känslomässiga händelser bäst! När känslor är inblandade har vi människor lättare att relatera till och minnas ett varumärke eller produkt. Vi på Customer Nordic är experter på att skapa skräddarsydda upplevelsepremier som passar perfekt för din produkt, målgrupp och kampanj.

Genom att erbjuda mervärden som premier kan du öka kundernas intresse för ditt erbjudande utan att sänka dina marginaler. Dessutom kan premier och mervärden hjälpa till att öka kundlojaliteten, vilket är en viktig faktor för att öka försäljningen och maximera lönsamheten. Kort och gott; dina kunder handlar för att de känner för det – få dem att känna något!

bottom of page