top of page

customer.

  • Skribentens bildCustomer Nordic AB

Dagens mobila höjdpunkt | UpUp.se

Uppdaterat: 29 aug. 2023


Kundlojalitet! Ett ord som används frekvent när vi pratar om kunders relationer till varumärken. Men vad menas egentligen med det, och vilka faktorer påverkar? Kundlojalitet har många olika definitioner. Det viktigaste är att bestämma sig för vad som är kundlojalitet för ditt företag, och hur ni ska jobba med det. Strategiskt, medvetet och frekvent.

De flesta företag är i stort behov av lojala kunder eftersom de kunderna kommer välja dig först. Olika perspektiv


När man pratar om kundlojalitet så hamnar diskussionen ofta utifrån två olika perspektiv. Det ena kan vara att en kund endast köper från specifika varumärken. Till exempel att en kund köper livsmedelsvaror från en favorit livsmedelskedja, trots att det kanske inte är det billigaste eller närmsta alternativet till hands.

Det andra är att lojalitet inte ligger i själva köpen, utan i beteenden så som hur människor pratar om ett varumärke i sociala sammanhang. För att sätta detta i kontext. En person kanske köper en riktigt dyr Chanelväska under hela sin livstid, men är en flitig ambassadör för Chanel och pratar gott om varumärket inför sina vänner. Lojalitet kan alltså betraktas som rent emotionellt eller lojalitet som främjar till ett visst beteende. Det de flesta företag behöver definiera är vad kundlojalitetsmåtten handlar om. Är det hur mycket kunden köper, hur ofta kunden köper eller hur engagerad kunden är i varumärket? Därför är det återigen viktigt vad kundlojalitet är för just ditt företag.


Kundupplevelser, engagemang och värderingar Här kommer några tips till hur ni kan vinna slaget om kunderna – med små medel och insatser. På köpet blir din vardag enklare och kunderna nöjdare. Varje ögonblick av engagemang är också ett lojalitetsvinnande ögonblick. Varje gång någon öppnar ett nyhetsbrev eller läser ett inlägg på Facebook eller blir uppmärksammade och sedda, är en möjlighet till en fördjupad relation.


  • Underskatta inte värdet av nyhetsbrev

  • Var aktiv där dina kunder rör sig

  • Skapa communitys och samarbeta med dina kunder

Emotionellt engagemang går före rationellt engagemang, visar många studier. Det betyder att kunderna som ”känner med” sina varumärken, alltså det som matchar deras värderingar oftast blir högt prioriterade av sina kunder.


Att bygga kundupplevelser långt över det vanliga, utan att investera i dyra program och avancerad teknik


Att prata med sina kunder som om de vore vänner är ett framgångsrikt koncept för att skapa lojalitet. Att skriva mer personliga hälsningar, och nå ut till kunden på ett mer personligt plan, än att nyttja nyhetsbrev och sociala kanaler. Ett exempel är att i stället skicka hälsningar direkt till mobilen. Kundens mobiltelefon. Genom att skicka symboliska gester som en ”grattis-hälsning” på födelsedagen, speciella gåvor och tack-sms skapar en känsla av gemenskap, etablerar starkare kundrelationer och fokuserar på kunden, samtidigt som du kan nå ut med ditt budskap och bygga emotionell lojalitet till ditt varumärke. Enkelt, kostnadseffektivt och ger ett ihågkommande hos kunden utöver det vanliga.

  • UPUP - erbjuder relationsunderhållning med det där lilla extra. UpUp är ett verktyg som ger företag möjlighet att bygga emotionell lojalitet direkt i mobilen.

  • Direkt kommunikation, personligt och annorlunda.En mobil med en digital kupong på en kopp kaffe
UpUp.se

Engagemang skapas och sker genom löpande kommunikation. Det kan till exempel vara via nyhetsbrev, sociala medier och kundundersökningar. En utmaning som de flesta företag har, är att nå ut i bruset, eftersom de flesta väljer att kommunicera med sina kunder via ”traditionella” kanaler som nämns ovan.


Genom att bredda sig och kommunicera med sina kunder på flera plan så kan lojalitet, med små medel och insatser, skapas på riktigt.Tre symboler på sociala medier
Sociala medier

33 visningar0 kommentarer

Opmerkingen


bottom of page